Khóa học xuất nhập khẩu ở hải phòng

  06/01/2017

khóa học xuất nhập khẩu ở hải phòng kết hợp với học khai hải quan thi lấy chứng chỉ trên tổng cục, một khóa học kết hợp cả lý thuyết và thực hành.

Đào tạo xuất nhập khẩu thực tế từ A-Z

  19/12/2016

Với kinh nghiệm nhiều năm liền đào tạo xuất nhập khập thực tế, đào tạo khai hải quan. Năm 2017 Công ty cổ phần giáo dục Việt nam đã trở thành trung tâm hàng đầu ở Việt Nam đào tạo về xuất nhập khẩu.

Khóa học khai hải quan điện tử

  19/12/2016

Khai hải quan điện tử năm2017 (Nghiệp vụ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan và thực hành VNACCS/VCIS).Theo khoản 5 điều 6 thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2014.