Khóa học khai hải quan điện tử

  19/12/2016    Lượt xem : 10802

Khai hải quan điện tử năm2017 (Nghiệp vụ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan và thực hành VNACCS/VCIS).Theo khoản 5 điều 6 thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2014.